PEA กระแสสินธุ์ ร่วมกิจกรรมครอบครัวสภากาแฟยามเช้า เพื่อพบปะพูดคุยกัน

(วันนี้วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น.)
นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด และนายสุชาติ มิตรเปรียญ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านเทคนิค ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวสภากาแฟยามเข้าของอำเภอกระแสสินธุ์ โดยมี ประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่และสมาชิกฯ ให้การต้อนรับและพูดคุยพร้อมทั้งร่วมกินกาแฟร่วมกันต่อไป

ภาพ:ข่าว/โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์