PEA กระแสสินธุ์ ร่วมดำเนินการขาย โดยวิธีทอดตลาด เพื่อขายทอดตลาดพัสดุ

(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.)
ประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดพร้อมทั้งได้เป็นผู้ช่วยพิธีกรการดำเนินการประมูล การขายทอดตลาดพัสดุประเภทมิเตอร์, ซีที ,วีที ,หม้อแปลง และพัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหสัดยะลา ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้นที่ 4 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุของ กฟภ.พศ.2561 ต่อไป


ภาพ:ข่าว/โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์