PEA กระแสสินธุ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการด้วยกัน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.30 น.นายประเสริฐ บูรณะผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมธาราริน (ชั้น 2 ) อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุทธิชัย รักเกื้อ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอกระแสสินธุ์เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ หัวหน้าหน่วยรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ในอำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆร่วมกันต่อไป

ข่าว/ภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์