PEA กระแสสินธุ์ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการด้วยกัน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ บูรณะผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ฯ ครั้งที่ 10/2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุทธิชัย รักเกื้อ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอกระแสสินธุ์เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการและ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล พร้อมทั้งสารวัตรกำนัน ในตำบลและหมู่บ้านต่างๆในอำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆร่วมกันต่อไป

ข่าว/ภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์