PEA กระแสสินธุ์ ร่วมพบปะครอบครัวกาแฟยามเช้าอำเภอกระแสสินธุ์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น นายนายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าครอบครัวอำเภอกระแสสินธุ์ ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ร่วมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและงานบริการด้านต่างๆของ กฟภ.โดยมีนายสุทธิชัย รักเกื้อ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอกระแสสินธุ์เป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่พร้อมทั้งสมาชิกน้ำชากาแฟยามเช้าครอบคร้วอำเภอกระแสสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

ภาพ/ข่าว: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ กระแสสินธุ์