PEA กระแสสินธุ์ ร่วมพบปะครอบครัวกาแฟยามเช้า กับสมาชิก ไฟฟ้าสว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชืวิตทั่วไทย

 

วันนี้(วันพุธที่ 14 ตุลาคม. 2563 เวลา 07.30 น นายนายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าครอบครัวอำเภอกระแสสินธุ์และร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ กฟภ.พร้อมทั้งรายงานตัวในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ โดยมีนายสุทธิชัย รักเกื้อ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอกระแสสินธุ์เป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่พร้อมทั้งสมาชิกน้ำชากาแฟยามเช้าครอบคร้วอำเภอกระแสสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

ภาพ/ข่าว: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา