PEA กระแสสินธุ์ ร่วมพบปะพูดคุยกับครอบครัวกาแฟยามเช้าของอำเภอกระแสสินธุ์

วันที่ 25 พฤศจิกายน. 2563 เวลา 07.30 น นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าครอบครัวอำเภอกระแสสินธุ์ ร้านอาหารม้อแหละ หมู่ที่ 3 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาพร้อมทั้งได้มีประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ กฟภ.โดยมีท้องถิ่นอำเภอและประมงอำเภอพร้อมทั้งสัสดีอำเภอร่วมกันเป็นเจ้าภาพพร้อมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่รวมทั้งสมาชิกน้ำชากาแฟยามเช้าครอบคร้วอำเภอกระแสสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

ภาพ/ข่าว: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา