PEA กระแสสินธุ์ ร่วมพบปะพูดคุยกับครอบครัวกาแฟยามเช้าอำเภอกระแสสินธุ์

วันที่ 11 พฤศจิกายน. 2563 เวลา 07.30 น นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าครอบครัวอำเภอกระแสสินธุ์ ณ วัดเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาพร้อมทั้งได้มีประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ กฟภ.โดยมีเจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่ เป็นเจ้าภาพในการนี้และมีนายสุทธิชัย รักเกื้อ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอกระแสสินธุ์เป็นประธานในการนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่พร้อมทั้งสมาชิกน้ำชากาแฟยามเช้าครอบคร้วอำเภอกระแสสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพ/ข่าว: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา