PEA กระแสสินธุ์ ร่วมระดมทีมงานดับไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ

(วันนี้วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.)
ประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยลูกจ้างช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ โดยการระดมทีมงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดและอำเภอใกล้พร้อมทั้งเจ้าภาพแผนกก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดและแผนกปฏิบัติการโดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดร่วมด้วยเพื่อการปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ให้มีคุณภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ:ข่าว/โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์