PEA กระแสสินธุ์ ร่วมโครงการ”กระสินธุ์ ถิ่นคนดี”ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราคิดถึงในกิจกรรมงานเลื้ยงเพื่อแสดงความยินดีกับหัวหน้าพัฒนาชุมชนอ.กระแสสินธุ์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น.
นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้มาเข้าร่วม โครงการ”กระแสสินธุ์ ถิ่นคนดี”ท่านมาเราดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึง ในกิจกรรมงานเลื้ยงส่งแสดงความยินดีที่นายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาชุมชนอำเภอกระแสสินธุ์ได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่เป็นหัวหน้าพัฒนาชุมชนที่อำเภอปาราเระ จังหวัดปัตตานี ณ ห้อง VIP ร้านอาหารครัวมอแหละกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุทธิชัย รักเกื้อ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอกระแสสินธุ์เป็นประธานในการนี้ โดยมีหัวหน้าราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งผู้แทนชุมชมและร่วมที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานอย่างมากมายต่อไป

ภาพ/ข่าว:โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์