PEA กระแสสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” พัฒนาวัดสูงเกาะใหญ่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.
นายประเสริฐ บูรณะผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานช่างและผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” พัฒนาวัดสูงเกาะใหญ่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดสูงเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป

ภาพ/ข่าว:โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์