PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมตรวจเยื่ยมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อทราบรายละเอียดในการผลิตกระแสไฟฟ้า

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.
นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยนายวินัย ขุ้ยยิ่น พนักงานช่างแผนกก่อสร้างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด ได้เข้าตรวจเยื่ยมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของสหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด 5 MW โดยบริษัทยูไนเต็ดเพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาเพื่อรับทราบระบบการผลิตและการจ่ายกระแสไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบ ต่อไป

ภาพ:ข่าว/โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์