PEA ระโนด และ กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมตรวจและส่งมอบงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับร.พ.กระแสสินธุ์ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ดีขึ้น

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.
นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยนายวินัย ขุ้ยยิ่น พนักงานช่างแผนกก่อสร้างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด ได้เข้าตรวจสอบสำรวจ ผลการดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ เลขที่ 36/4 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายแพทย์ภควรรษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ และคณะทีมงาน ให้การต้อนรับและเข้ารับฟังการชี้แจงจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า ต่อไป

ภาพ:ข่าว/โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์