PEA สงขลา และ พัทลุง เข้าร่วมประชุม โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เพือพิจารณารายละเอียดเบื้องต้นงานสาธารณูปโภค และงานอื่นๆ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.
นายสำราญ ขุนฤทธิ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา และนายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยนายชำนาญ เพชรเสน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเขาชัยสน ได้เป็นผู้แทนของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดเบื้องต้นงานสาธารณูปโภค และงานอื่นๆในโครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบลสงขลบท ที่ 12 (สงขลา) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายอนุพงศ์ จงหวัง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ที่ 12 (สงขลา) เป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งมีหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป

ภาพ/ข่าว:โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์