PEA สาขาย่อยอ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ไฟฟ้าสว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

 

วันนี้(วันพุธที่ 7 ตุลาคม. 2563 เวลา 08.00 น นายพิเชษฐุ์ โชติช่วง (หผ.คฟ.).หัวหน้าแผนก และ วิศวกรประจำแผนก พร้อมทั้งพนักงานช่างประจำแผนก ของ แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (กปบ.) กองปฏิบัติการ (ฝปบ.ต.3) ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้จังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ และแนะนำ พร้อมทั้งอธิบายชี้แจงสภาพการจ่ายไฟในอำเภอกระแสสินธุ์ให้กับ นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อรับทราบการจ่ายกระแสไฟฟ้าและสภาพปัญหาต่างๆในการจ่ายไฟ ณ ห้องศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา ต่อไป

ภาพ/ข่าว: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์