Browsing Tag

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.สาธรสัญจรทั่วทิศ

อว. ร่วมกับ ภาคเอกชน โชว์รถบัสไฟฟ้า EV BUS ฝีมือคนไทย

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดงานเสวนาภายใต้ชื่องาน “โอกาสของ EV BUS ประเทศไทย” พร้อมจัดการแถลงข่าว “การพัฒนารถบัสไฟฟ้า EV BUS ฝีมือคนไทย”  โดยได้รับเกียรติจาก…
Read More...