Browsing Tag

ชมรมนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดโรงแรม

Effective Nonverbal Communication and Leadership

ชมรมนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดโรงแรม จัดสัมมนาในหัวข้อ “Effective Nonverbal Communication and Leadership” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์…
Read More...