Browsing Tag

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

มูลนิธิซิตี้ ผนึก คีนัน ปั้นชุมชนต้นแบบ ปลอดหนี้ครัวเรือน

นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร  ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ในฐานะตัวแทนจากมูลนิธิซิตี้ พร้อมด้วย นายริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด  กรรมการอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย พร้อมทีมงานลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการ…
Read More...