Browsing Tag

บริษัทเอสโซ่ฯ

เอสโซ่ สนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรือนปลูกผัก พร้อมมอบทุนการศึกษา รวมกว่า 765,510 บาท…

บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย สโมสรพนักงานเอสโซ่ และพนักงานบริษัท ในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือสำหรับสร้างโรงเรือนปลูกผัก พร้อมท่อส่งน้ำ ที่โรงเรียนบ้านนาราบ…
Read More...

เอสโซ่ มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและทุนการศึกษา มูลค่ารวม 472,368 บาท ให้น้องที่ โรงเรียนบ้านนาราบ…

บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย สโมสรพนักงานเอสโซ่ และพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มาร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน…
Read More...