Browsing Tag

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

CAT มุ่งพัฒนาบุคลากรตามแนว ก.พ. และ ก.พ.ร. พร้อมเป็นกลไกขับเคลื่อนภาครัฐ

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศกับ นายปกรณ์ นิลประพันธ์…
Read More...

CAT สนับสนุนระบบ IoTพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำระบบไอโอที (Internet of Things) สนับสนุนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เพื่อก้าวสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ จุดประกายเด็กไทยสร้างใจรักเกษตรไฮเทค…
Read More...

CAT จับมือ กฟผ. ร่วมใช้บริการโครงข่ายสื่อสารบนใยแก้วนำแสง

ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน หรือ CAT และ นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)…
Read More...

CAT ดันโครงการ “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์” พร้อมจัดสัมมนารับฟังความเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  โดย พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจาก ภาคเอกชน (Market Sounding) สำหรับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล…
Read More...

CAT ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT ขอแสดงความเสียใจ ต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวบนเกาะลอมบอก ประเทศอินโดนิเซีย พร้อมอำนวยความสะดวก โทรฟรี ไปอินโดนิเซีย ด้วยหมายเลข 001 800 001 จากโทรศัพท์ทุกเครือข่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561
Read More...

CAT จับมือ กฟผ. บูรณาการด้านดิจิทัลและพลังงาน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ การบูรณาการด้านดิจิทัลและพลังงานระหว่าง CAT และ กฟผ. ซึ่งถือเป็นกรอบแนวทางในการเสริมสร้างโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจ…
Read More...