Browsing Tag

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “เซ็นกรุ๊ป”

“เซ็นกรุ๊ป” พร้อมเปิดให้บริการ เน้นมาตรการ 6S คุมเข้มด้านสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “เซ็นกรุ๊ป” ผู้นำธุรกิจร้านอาหาร พร้อมเปิดให้บริการ ตอกย้ำความมั่นใจด้วยมาตรการ 6S รับมือโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับด้านสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า…
Read More...

“เซ็นกรุ๊ป” ร่วมเป็นกำลังใจ ส่งมอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “เซ็นกรุ๊ป” ผู้นำด้านธุรกิจร้านอาหาร ร่วมเป็นกำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19…
Read More...