Browsing Tag

วันธรรมดาน่าเที่ยว

แห่ผ้า ห่มธาตุ จังหวัดชัยนาท

อีกหนึ่งงานบุญประเพณี ที่ถือได้ว่า เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของเราชาวพุทธ คือ การแห่ผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ ที่เราอาจได้เห็นกันบ่อยๆ จากภาพข่าว งานประเพณี แห่ผ้า ขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช งานใหญ่ที่โด่งดังระดับประเทศ ทว่า…
Read More...