Browsing Tag

สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่

นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม

สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ จัดอบรมโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” ปีที่ 18 NIP-S รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 4-16 มิถุนายน 62 (รวมเวลา 11 วัน) สำหรับผู้ที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยทุกชั้นปี หรือเพิ่งจบการศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี…
Read More...