Browsing Tag

สมาคมที่ปรึกษา​ภาพลักษณ์​นานาชาติแห่งประเทศไทย

อบรม Presentation Mastery

อาจารย์เอ๋ อภัย​ลักษณ์​ ตันตระบัณฑิตย์ นายกสมาคมที่ปรึกษา​ภาพลักษณ์​นานาชาติแห่งประเทศไทย​ จัดอบรม คอร์ส "Presentation ​Mastery" สิ่งที่ได้รับจากคอร์สนี้ คือ การนำเสนอแบบมืออาชีพ ทำให้พัฒนาศักยภาพ เพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ…
Read More...