Browsing Tag

สสปน. หรือ TCEB

สสปน. จัดกิจกรรมแฟมทริป พาเหล่านักธุรกิจ Biz Club มุ่งสู่ 3 จังหวัดภาคใต้ นครศรีธรรมราช ตรัง และ…

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน. หรือ TCEB) นำโดย นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ประสบการณ์ใหม่สินค้าและบริการด้านการจัดประชุมสัมมนา (ไมซ์) บนเส้นทาง…
Read More...