Browsing Tag

สโมสรโรตารี ราชเทวี

ราชเทวี ลีลาศกับสุนทราภรณ์ เพื่อการกุศล

สโมสรโรตารี ราชเทวี ภาค 3350 โรตารีสากล นำโดย นางสิริ ฉายางาม นายกสโมสรโรตารี ราชเทวี พร้อมด้วย นายไพศาล อัคนิวรรณ นายกรับเลือก จัดงานลีลาศเพื่อการกุศล ภายใต้ชื่องาน “ราชเทวี ลีลาศกับสนุทราภรณ์เพื่อการกุศล” ได้รับเกียรติจาก นายนครินทร์…
Read More...