Browsing Tag

อพท.7

“อพท.7 สุพรรณบุรี” เตรียมจัดงานใหญ่รับคลายล็อกเฟส 5 คิกออฟเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดย อพท.7 ซึ่งดูแลพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เตรียมเปิดแถลงข่าว การขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล เส้นทางอู่ทอง-สุพรรณ ฯ…
Read More...