Browsing Tag

เทศกาลนวราตรี-บูชาพระแม่ศรีอุมาเทวี ประจำปี 2561

เทศกาลนวราตรี-บูชาพระแม่ศรีอุมาเทวี ประจำปี 2561

สุมนา อภินรเศรษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตาพระแม่ศรีอุมาเทวี" (ปางทุรคา) เทศกาลนวราตรี-บูชาพระแม่ศรีอุมาเทวี ประจำปี 2561 วัดคีตาอาศรม ตั้งแต่วันที่ 10-19 ตุลาคมนี้ เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะที่พระแม่ศรีอุมาเทวี…
Read More...