Browsing Tag

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก

“เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก” จัดโครงการ “Planet or Plastic” ปลูกจิตสำนึกถึงปัญหาพลาสติกระดับโลก

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก เอเชีย รายการสารคดีระดับโลก หนึ่งในช่องรายการของบริษัท Fox Network Group ได้รณรงค์ รักษาเยียวยา สิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้โครงการ “Planet or Plastic” เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาวิกฤติขยะพลาสติก ที่เกิดจากการละเลยของมนุษย์…
Read More...