เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล – Auto Preview News http://www.autopreviewnews.com Autopreview Online Sat, 09 Nov 2019 05:04:12 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลฉลอง 125 ปีแห่งความผูกพันกับพลังที่ขับเคลื่อนสังคมไทย http://www.autopreviewnews.com/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%89/ Sat, 09 Nov 2019 05:04:12 +0000 http://www.autopreviewnews.com/?p=11838 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ใ […]]]>

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในงานฉลองครบรอบ 125 ปี เอสโซ่ และ เอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย “125 ปีแห่งความผูกพัน กับพลังที่ขับเคลื่อนสังคมไทย (Bond Together, Grow the Future)” ร่วมกับ มร. เจเรมี ออสเตอร์สต๊อก Thailand Lead Country Manager บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และ มร. จอน กิบส์ ประธาน ExxonMobil Global Services Company

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

มร. เจเรมี ออสเตอร์สต๊อก Thailand Lead Country Manager บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดัง มาเสวนาในหัวข้อ Moving Forward to the Future” เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่อนาคตในยุคดิจิตัล ประกอบด้วย ดร. สุธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จากัด คุณทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย และ ดร. เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เป็นผู้ดำเนินรายการ

มร. จอน กิบส์ ประธาน ExxonMobil Global Services Company

ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้ตรา “เอสโซ่” และ น้ำมันหล่อลื่นภายใต้ตรา “โมบิล” รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมี ภายใต้ตรา “เอ็กซอนโมบิล” นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ธุรกิจระดับโลกกรุงเทพ (Bangkok Global Business Center) ที่ให้บริการงานด้านธุรกิจที่เครือข่ายบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก มีการพัฒนางาน และ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานสากล รวมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน การศึกษา สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความปลอดภัย และอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสำเร็จ พร้อมเติบโตก้าวหน้าสู่อนาคตอย่างมั่นคง สร้างคุณค่าเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศไทยโดยรวม

]]>