Browsing Tag

เอ็กพีเดีย

เอ็กซ์พีเดียเผยผลวิจัย Vacation Deprivation® Study สร้างประสบการณ์เดินทางได้แม้ไม่ได้เดินทางจริง

การอยู่บ้านกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่จากผลกระทบของการระบาดจากโรค COVID-19 ในวันนี้ คนไทยที่มีความปรารถนาในการท่องเที่ยว พยายามหาหนทางเยียวยาในช่วงที่พวกเขาขาดการเดินทาง…
Read More...