Browsing Tag

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ พร้อมเปิดบริการด้วยความปลอดภัยสูงสุด The New Normal และ 7…

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ กลับมาให้บริการทุกท่านตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมกับบริการอันสะดวกสบายสุดหรู กับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ…
Read More...

แกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตองดอกไม้สด สืบสานอนุรักษ์งานศิลป์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 21

ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล งานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด เพื่อเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 21 ภายใต้หัวข้อ…
Read More...

ฉลอง 20 ปี ประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 20

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในวันที่  12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นี้ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม จัดงานประกวดแกะสลักผัก…
Read More...