Browsing Tag

โรงแรม เดอะ คอนทิเน้นท์ กรุงเทพฯ

ตอบโจทย์ความสุขทุกไลฟ์สไตล์ @ THE CONTINENT HOTEL, BANGKOK

ปัจจุบัน นอกจากจะทำงานในออฟฟิศแล้ว คนรุ่นใหม่ยังสามารถทำงาน ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพราะโลกก้าวเข้าสู่ 5G ผู้บริหารรุ่นใหม่ หรือคนทำงานเจนวาย มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผสมผสานการทำงานที่สอดรับไปกับการใช้ไลฟ์สไตล์มากขึ้น…
Read More...