Browsing Tag

TRUE

สคช. ผนึก กสทช. CAT AIS TRUE ปั้น Smart Sign On สำเร็จ ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ไวไฟ @TH Wi-Fi wรี

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ดึงความร่วมมือ กสทช. CAT AIS และ TRUE เปิดตัวบริการ Smart Sign On เพิ่มความสะดวกประชาชน ลงทะเบียนครั้งเดียวกับ @TH Wi-Fi ใช้งาน Free Wi-Fได้จากผู้ให้บริการทุกรายที่เข้าร่วม โดยมี…
Read More...

ททท. ร่วมมือกับ TRUE จัดกิจกรรมออนไลน์สร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจ

เนื่องด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส และใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจดีเด่น…
Read More...