TRUE – Auto Preview News http://www.autopreviewnews.com Autopreview Online Mon, 31 Aug 2020 05:03:56 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 สคช. ผนึก กสทช. CAT AIS TRUE ปั้น Smart Sign On สำเร็จ ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ไวไฟ @TH Wi-Fi wรี http://www.autopreviewnews.com/%e0%b8%aa%e0%b8%84%e0%b8%8a-%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81-%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%97%e0%b8%8a-cat-ais-true-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99-smart-sign-on-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80/ Mon, 31 Aug 2020 05:03:56 +0000 http://www.autopreviewnews.com/?p=20317 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ […]]]>

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ดึงความร่วมมือ กสทช. CAT AIS และ TRUE เปิดตัวบริการ Smart Sign On เพิ่มความสะดวกประชาชน ลงทะเบียนครั้งเดียวกับ @TH Wi-Fi ใช้งาน Free Wi-Fได้จากผู้ให้บริการทุกรายที่เข้าร่วม โดยมี นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ให้เกียรติเป็นประธานในงานเปิดตัวโครงการ Smart Sign On เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) กล่าวถึงการริเริ่มจัดทำโครกร Smart Sign On ว่าเกิดจกความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีระบบตรวจสอบสิทธิ์การข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่เชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง รวมทั้งบูรณาการ ร่วมกับโครงการบริการอินเทอร์เน็ตชายขอบ ซึ่งผู้ใช้บริการลทะเบียนเพียงครั้งเดียว แต่จะสามารถใช้บริการ Free WiFi ได้จาก ผู้ให้บริการทุกรายที่เข้าร่วมโครงกร เช่น โครงการ Smart City จังหวัดภูเก็ต โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน รวมทั้งการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะขอผู้ให้บริการภาคเอกชน โดยประชาชนทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ใช้งานใหม่และผู้ใช้งานรายเดิมสามารถข้าใช้งาน Fee WiFi นี้ได้ในชื่อบริการ @TH WiFi ด้วย Username และ Password เดียวกันทั้งในรูปแบบ Web Portal และ Mobile Application

วรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.)

“การจัดทำโครการนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชั้นนำ โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมบูรณาการในการพัฒนาการให้บริการระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน (Smart Sign Oท) ได้เป็นผลสำเร็จ โดยในขณะนี้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวสามารถใช้งานได้แล้วที่จุดให้บริกรอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีในที่สรารณะที่กระจายอยู่ตามสถานที่ชุมชน อาทิ สถานศึกษาสถานบริการภาครัฐ สถานีขนส่ง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วประเทศ” นางวรรณพร กล่าว

]]>
ททท. ร่วมมือกับ TRUE จัดกิจกรรมออนไลน์สร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจ http://www.autopreviewnews.com/%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b8%97-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-true-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3/ Fri, 13 Jul 2018 04:33:45 +0000 http://www.autopreviewnews.com/?p=2352 เนื่องด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการดำเนินงานเ […]]]>

เนื่องด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส และใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจดีเด่น (TAT 360)  และหนึ่งในกิจกรรม TAT 360 นั้นคือ การสร้างการรับรู้และตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)  จึงขอเชิญชวนลูกค้า TRUE ร่วมสนุกกับการตอบคำถามด้านการท่องเที่ยว ในกิจกรรม Traveler Quiz Game ที่ได้ทั้งความสนุก รวมถึงความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกในการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี เพื่อสร้างการท่องเที่ยวไทยไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยผู้ที่สนใจร่วมสนุกตอบคำถามกับกิจกรรม Traveler Quiz Game สามารถเข้ามาที่ http://tatcgcsr.tourismthailand.org/travelerquiz/  สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 สิงหาคม 2561

]]>