TK   เดินหน้าไฟแนนซ์เช่าซื้อจยย. พร้อมบุกตลาดต่างประเทศ

 

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย เผยหลังทดลองให้บริการนาโนไฟแนนซ์ต้นแบบใน 10 สาขาเดิมของ TK ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 พบผู้บริโภคให้ความสนใจใช้บริการ ด้านผลการดำเนินธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ของ TK พบปัจจัยสำคัญในการปล่อยนาโนไฟแนนซ์คือคุณภาพของลูกหนี้ โดยสัดส่วน NPL ต่อลูกหนี้รวมของบริการนาโนไฟแนนซ์ ณ เดือนธันวาคม 2561 อยู่ที่ 2.07% ส่วนอัตราดอกเบี้ยสำหรับบริการนาโนไฟแนนซ์ TK ปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ ภาพรวมของธุรกิจนาโนไฟแนนซ์สามารถให้บริการได้ในระดับที่ต้นทุนการดำเนินการไม่สูง ทั้งนี้ TK มุ่งเน้นที่ธุรกิจบริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ถนัดเป็นหลัก และเน้นบุกตลาดต่างประเทศต่อไปในปี 2562 นี้

ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

 

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK เปิดเผยว่า TK ได้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ หรือ นาโนไฟแนนซ์ โดยได้ทดลองบริการดังกล่าวในสาขาของ TK ที่มีอยู่เดิมจำนวน 10 สาขา คือ สาขาลพบุรี บุรีรัมย์ กาญจนบุรี หัวหิน กบินทร์บุรี ลำปาง สุโขทัย ระนอง สมุทรสงคราม และสระแก้ว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีผู้บริโภคให้ความสนใจใช้บริการ โดยกว่า 90% ของผู้ใช้บริการนาโนไฟแนนซ์ เป็นลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าเดิมของ TK เนื่องจากบริษัทฯ ใช้นโยบายเน้นคุณภาพมากกว่าจำนวนของลูกหนี้ที่ใช้บริการดังกล่าว

“จากการเริ่มทดลองให้บริการนาโนไฟแนนซ์มากว่า 3 ปี พบว่าคุณภาพของลูกหนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว การให้ความสำคัญกับขั้นตอนรายละเอียดในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าก่อนอนุมัติสินเชื่อจึงเป็นเรื่องที่ TK ให้น้ำหนัก มากกว่าการเร่งเพิ่มจำนวนลูกค้าให้มาใช้บริการ ในด้านของอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับบริการนาโนไฟแนนซ์ TK ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยภาพรวม TK สามารถให้บริการดังกล่าวได้ในระดับที่ไม่มีผลกระทบกับภาพรวมของธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักซึ่งมีแผนเดินหน้าขยายตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในปี 2562 นี้” นางสาวปฐมากล่าว

ทางด้านนายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการนาโนไฟแนนซ์ด้วยการเน้นที่คุณภาพของลูกหนี้ ส่งผลให้สัดส่วน NPLต่อลูกหนี้รวมของบริการนาโนไฟแนนซ์ ณ เดือนธันวาคม 2561 ของ TK อยู่ที่ 2.07% ซึ่งอยู่ในระดับที่ปกติ ทำให้สามารถให้บริการได้ในระดับที่ต้นทุนการดำเนินการไม่สูง เพื่อเป็นบริการทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ TK เน้นให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่ TK มีความเชี่ยวชาญ โดยในปี 2562 TK มีแผนเพิ่มสาขาในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นทั้งในกัมพูชาและ สปป. ลาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ในขั้นตอนขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Micro Finance ในเมียนมา ซึ่งคาดว่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

——————————————-