Browsing

รูปภาพ

เชฟโรเลต ขึ้นไลน์ผลิต “แคปติวา” จ่อขายไทย

เชฟโรเลต แคปติวา รถอเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังจะออกจำหน่ายในประเทศไทยในเร็วๆ นี้ ขึ้นสายการผลิตอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมภายใต้หลักการสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในความทนทานและการใช้งาน…
Read More...