PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญบรรพชนคนสงขลา ประจำปี 2564 และ จิตอาสา ” เราทำความดีด้วยหัวใจ ” พัฒนาวัดเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

วันที่ 10 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญบรรพชนคนสงขลา ประจำปี 2564 และ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ ” พัฒนาวัดเกาะใหญ่ ทำความสะอาด กวาดลานวัด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ กิจกรรมทำบุญเลื้ยงพระ ณ วัดเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุทธิชัย รักเกื้อ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ หัวหน้าหน่วยรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาเกษตรกร ฯ ในอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ให้ความร่วมมือโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์