PEA กระแสสินธุ์ ร่วมพบปะครอบครัวกาแฟยามเช้า อ.กระแสสินธุ์กับสมาชิก ไฟฟ้าสว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

วันที่ 17 มีนาคม. 2564 เวลา 07.30 น นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าครอบครัวอำเภอกระแสสินธุ์และร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ กฟภ.พร้อมทั้งภารกิจต่างๆของ กฟภ โดยมีนายสุทธิชัย รักเกื้อ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอกระแสสินธุ์เป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่พร้อมทั้งสมาชิกน้ำชากาแฟยามเช้าครอบคร้วอำเภอกระแสสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์