IRC ลงทุน 500 ล้านบาทปรับสายการผลิตเป็น Smart Factory· ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอีลาสโตเมอร์และยางรถจยย.

บริษัทอีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ IRC ผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางนอกยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย เดินหน้าลงทุน 500ล้านบาท พัฒนาสายการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยนำระบบ Automationมาใช้ในสายการผลิตเพื่อเน้นความปลอดภัยของพนักงานในโรงงาน ยกระดับคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งสู่การเป็นSmart Factory และรักษาความเป็นผู้นำนวัตกรรมการผลิตยางรถจักรยานยนต์รวมถึงลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดตลอดจนขยายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร IRC เปิดเผยว่าIRC มีแผนการลงทุนเพิ่มอีกราว 500 ล้านบาท โดยมีจุดประสงค์แรกเพื่อปรับสายการผลิตให้เป็นระบบAutomation มากยิ่งขึ้น สร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานในโรงงานและมุ่งรักษาระดับคุณภาพการผลิตของบริษัทฯที่เป็นผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางนอกยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ จุดประสงค์ต่อมาคือการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายตลาดใหม่ๆ เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานการยกระดับคุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกลุ่มตลาด OEM อื่นๆ นอกเหนืออุตสาหกรรมยานยนต์“เราเริ่มนำระบบ Automation มาใช้ในสายการผลิตนานแล้ว เป้าหมายไม่ได้ลดจำนวนพนักงานแต่เพื่อความปลอดภัยของพนักงานในโรงงาน และที่สำคัญคือยกระดับคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่จะรักษาความเป็นผู้นำการผลิตยางรถมอเตอร์ไซค์ โดยเรามีเทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนาต่อยอดร่วมกันกับIRC Global ” นางพิมพ์ใจ กล่าว

ปัจจุบันIRC เป็นผู้ผลิตยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทยโดยเป็นการผลิตสำหรับตลาด OEM ผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศทุกรายตลาดทดแทน และตลาดส่งออก นอกจากนี้ IRC ยังผลิตชิ้นส่วนยางอีลาสโตเมอร์ที่ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์เช่น ชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนกันกระแทก ชิ้นส่วนในระบบส่งกำลังชิ้นส่วนในห้องโดยสารและยางซีลต่างๆ และในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐานเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ

“ความจริงแล้วIRC มีการลงทุนพัฒนาโรงงานมาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือเราจะเน้นในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและส่วนที่เกี่ยวข้องกับอีลาสโตเมอร์โดยตลอด 24 ปีที่ผ่านมานับแต่ก่อตั้งบริษัทไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัดที่เป็นบริษัทสำหรับการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ เราได้ลงทุนไปในด้านดังกล่าวแล้วประมาณ900 ล้านบาท” นางพิมพ์ใจกล่าวนางพิมพ์ใจกล่าวถึงผลประกอบการในปีนี้ว่าIRC ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ 10% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในช่วงไตรมาสแรกของรอบปีบัญชี(ตุลาคม-ธันวาคม) IRC มีรายได้รวม 1,342.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.79 %และกำไรสุทธิ 121.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น102.85%เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน“

เราเชื่อมั่นว่าตลาดยางรถมอเตอร์ไซค์และตลาดชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมยังมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นในปีนี้จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์อีกทั้งในช่วงที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาโรคระบาด COVID19นำมาสู่การใช้ชีวิตแบบ New Normal พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์รวมไปถึงธุรกิจส่งของ (Delivery) ต่างๆเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการบริโภคยางรถมอเตอร์ไซค์มากขึ้นเนื่องจากพนักงานส่งของต่างๆใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นหลัก คุณภาพของยางรถมีผลอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยทั้งในชีวิตและอาชีพของกลุ่มคนเหล่านี้การใช้ยางที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญและยาง IRC คือทางเลือกที่ดีที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่”นางพิมพ์ใจ กล่าว