PEA กระแสสินธุ์ ตัดแต่งต้นไม้และปรับปรุงสับเปลื่ยนจุดต่อไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อความปลอดภัยในจ่ายกระแสไฟฟ้า และป้องกันปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ได้มอบหมายให้ พนักงานช่าง พร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ต่างๆและสับเปลื่ยนปรับปรุงบำรุงรักษาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมทั้งจุดต่อไฟฟ้าแรงต่ำ T 1 / S18 ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง และการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและป้องกันปัญหาที่ทำให้ไฟฟ้าขัดข้องจากต้นไม้พร้อมทั้งปัญหาข้องร้องเรียนต่างๆจากสาเหตุต้นไม้ต่างๆ ณ บริเวณระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ในพื้นที่ของ บ้านโคกแห้ว ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

 

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์