PEA กระแสสินธุ์เตรียมความพร้อมสนับสนุนความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลฯ

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.
นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมตรวจสอบระบบไฟฟ้าในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในกับศูนย์นับคะแนนรวมของเทศบาลกระแสสินธุ์และเทศบาลเชิงแสพร้อมเตรียมเครื่องสำรองจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกในการส่องสว่างร่วมทั้งทดสอบระบบไฟฟ้าต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับสำนักงานเทศบาลกระแสสินธุ์และเทศบาลเชิงแส ที่เป็นศูนย์รวมนับคะแนนของการเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลฯโดยมีปลัดเทศบาลฯและเจ้าหน้าที่พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆร่วมดำเนินโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ :โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์