PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการร่วมกัน

วันที่ 5 เมษายน 2564
เวลา 13.30 น.นายประเสริฐ บูรณะผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาเกษตรกร ฯ ครั้งที่ 4 / 2564 ณ ห้องประชุมธาราริน (ชั้น 2 ) อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุทธิชัย รักเกื้อ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอกระแสสินธุ์เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ หัวหน้าหน่วยรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาเกษตรกร ฯ ในอำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆร่วมกันโดยพร้อมเพรียง

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์