PEA กระแสสินธุ์ เข้าร่วมมอบน้ำดื่มสนับสนุนจุดให้บริการป้องกันและลดอุบัติเหตุประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ได้เข้าร่วมมอบน้ำดืมและให้กำลังใจชุดเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อำเภอกระแสสินธุ์ ณ ป้อมจุดตรวจบ้านเขาใน หมู่ที่ 1 บ้านเขาใน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีปลัดอำเภองานป้องกันและเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำเภอกระแสสินธุ์ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นอำเภอกระแสสินธุ์โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์