ทิพยประกันภัย ให้ความมั่นใจลูกค้า คุ้มครองผู้ป่วย COVID-19 ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ และร.พ.สนาม

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ยืนยันว่ายังคงให้ความคุ้มครอง ลูกค้าประกันภัย COVID-19 ที่ได้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (IPD) นอกเหนือจากโรงพยาบาล เช่น หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) หรือ โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) ที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯจะดูแลให้ความคุ้มครอง ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ทิพยประกันภัยห่วงใยและเข้าใจ ในสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจจะรองรับความต้องการของผู้ป่วยไม่เพียงพอ รวมถึงเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เราจึงได้ขยายความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงสถานพยาบาลอื่นๆที่เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19 เป็นการชั่วคราวอีกด้วย