กฟผ. เข้มปิดให้บริการเที่ยวเขื่อนทั่วประเทศจนถึงสิ้นเมษายนนี้ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

กฟผ. งดการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและปิดให้บริการจุดท่องเที่ยวของเขื่อน กฟผ. ทั่วประเทศ พร้อมคุมเข้มตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ร่วมยับยั้งการแพร่ระบาดรอบใหม่

นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ กฟผ. จึงมีความจำเป็นต้องงดให้บริการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในบริเวณเขื่อนและศูนย์การเรียนรู้ของ กฟผ. เป็นการชั่วคราวไม่มีกำหนด สำหรับการให้บริการและท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ สันเขื่อน จุดชมวิว สนามกอล์ฟ สถานที่ออกกำลังกาย และบ้านพักจะปิดให้บริการและท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 ยกเว้นเขื่อนศรีนครินทร์จะปิดให้บริการในวันที่ 19 เมษายน 2564 ส่วนเขื่อนรัชชประภานักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าพักตามนโยบายจังหวัด ทั้งนี้ในส่วนร้านอาหารของทุกเขื่อนเปิดให้บริการเฉพาะผู้ที่จองมาล่วงหน้าและไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม กฟผ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดกรองและป้องกันในจุดติดต่อนักท่องเที่ยว จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งจุดสแกนไทยชนะ ตลอดจนทำความสะอาดในจุดที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นระยะๆ ตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เขื่อนต้องสวมหน้ากากอนามัย 100% รักษาระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามจุดที่ให้บริการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด