ชีวิตวิถีใหม่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดเพิ่มช่องทาง LINE “@iRVP”ในการแจ้งเหตุและการซื้อ พ.ร.บ.24 ชั่วโมง

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพิ่มช่องทาง LINE “@iRVP” ให้ประชาชนได้รับความสะดวกทั้งการแจ้งเหตุ แนะนำการใช้สิทธิและการทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ราคาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้มุ่งมั่นที่จะให้บริการดูแลประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ให้ได้รับการคุ้มครองเยียวยาจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ดียิ่งขึ้น และได้เล็งเห็นการเติบโตของเทคโนโลยีและการพัฒนาบริการประชาชน โดยได้ต่อยอดการพัฒนาช่องทางการสื่อสารของบริษัทให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเปิดตัว LINE ของบริษัทที่มีชื่อว่า “@iRVP”ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้รับความสะดวกทั้งการแจ้งเหตุ แนะนำการใช้สิทธิและการทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ราคาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง
LINE “@iRVP” ของบริษัทกลางฯ นั้นเป็นการนำแพลตฟอร์มที่ประชาชนคุ้นเคยในชีวิตประจำวันและใช้เป็นช่องทางสื่อสารหลักมาพัฒนาต่อยอดเป็นช่องทางการให้บริการ สร้างความสะดวกกับประชาชน ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างประชาชนกับบริษัทให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และรับบริการที่สะดวกรวดเร็วได้ง่ายๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เป็น LINE Official Account ของบริษัท เพื่อเป็นอีกช่องทางการสื่อสาร สร้างการรับรู้ ให้เข้าถึงประชาชนผู้ใช้งานมากที่สุด อีกทั้งเป็นการตอบสนองพฤติกรรมการใช้รูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน (New normal) ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ด้วยบริการการแจ้งเหตุ แนะนำการใช้สิทธิและการทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นจากฟังก์ชั่นที่หลากหลาย เช่น การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ผ่านทางไลน์,การเชื่อมโยงข้อมูลการมีประกันภัยเพื่อตรวจสอบสิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ของผู้ประสบภัยได้ทุกเวลา และการแจ้งอุบัติเหตุเพื่อไปใช้สิทธิการเบิกค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.,ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นต้น


การเริ่มต้นใช้ LINE “@iRVP” ทำได้ง่ายๆ เพียงค้นหาและเพิ่ม “@iRVP” เป็นเพื่อนในไลน์ พร้อมลงทะเบียนเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถเข้าถึงบริการแบบดิจิทัลด้วยคุณสมบัติที่เชื่อมต่อทุกบริการเข้าด้วยกันได้ตลอดไป ทั้งนี้เมื่อประชาชนแอดไลน์เป็นเพื่อนกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดแล้วกรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ จะพบกับฟังก์ชันบริการต่างๆ ดังนี้
– “ซื้อ พ.ร.บ.” บริการที่ให้ประชาชนสามารถซื้อหรือต่ออายุประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ราคาตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านทางไลน์ด้วยตัวเอง (เฉพาะรถจักรยานยนต์และไม่รวมถึงนิติบุคคล)
– “พ.ร.บ. ของฉัน” สามารถดูข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย แสดงข้อมูลกรมธรรม์ที่อยู่ระหว่างให้ความคุ้มครอง เลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย และระยะเวลาคุ้มครอง โดยประชาชนสามารถดูข้อมูลได้ทุกเวลา
– “แจ้งอุบัติเหตุ” ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ สามารถแจ้งอุบัติเหตุ เพื่อไปใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กับสถานพยาบาลหรือบริษัทกลางฯ
– “ถาม ตอบ เรื่องประกันภัย พ.ร.บ.” ประชาชนสามารถหาข้อมูล/คำตอบเกี่ยวกับเรื่องประกันภัย พ.ร.บ.ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
– “จุดบริการใกล้คุณ” โดยประชาชนสามารถค้นหาโรงพยาบาล สถานีตำรวจ หรือตัวแทนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อสะดวกในการทำประกันภัย หรือบริการช่วยเหลือด้านต่างๆ รวมถึงสาขาและจุดบริการของบริษัทกลางฯ ทั่วประเทศ โดยมีการแสดงจุดพิกัดที่ตั้งพร้อมเบอร์โทรศัพท์ และสามารถติดต่อ Call Center บริษัทกลางฯ 1791 ได้อีกด้วย
LINE “@iRVP” ของบริษัทกลางฯ จะเป็นช่องทางสื่อสารที่สำคัญที่จะเชื่อมต่อ ดูแลประชาชนให้ได้รับการบริการและการคุ้มครองตามกฎหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ และจะพัฒนาขยายการเชื่อมต่อบริการต่างๆ ให้ครอบคลุมกับประชาชน ต่อไปในอนาคต