NT นำระบบสื่อสารโทรคมนาคมหนุนโรงพยาบาล รับมือประชาชนจองฉีดวัคซีน COVID-19

NT สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม Cloud PBX, VDO Phone และ Data Center เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล  รองรับความต้องการประชาชนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 นำร่อง รพ.ลำปาง รพ.ปิยะเวท ก่อนขยายพื้นที่อื่นทั่วประเทศ  

นายอภิชาติ สวรรค์คำธรณ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด   NT ในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมภาครัฐ  ได้นำโครงข่ายระบบโทรคมนาคม ระบบ Cloud PBX , VDO Phone, Data Center,  my และ SMS   สนับสนุนภารกิจรัฐบาลในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 แพร่ระบาดระลอกที่ 3 ในพื้นที่ต่างๆ

อภิชาติ สวรรค์คำธรณ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT

ในพื้นที่ภาคเหนือ NT ได้สนับสนุนโรงพยาบาลลำปางด้วยระบบ Cloud PBX เพื่อเพิ่มศักยภาพคอลเซ็นเตอร์ในการรองรับประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนรับวัคซีน  โดย Cloud PBX หรือเทคโนโลยีระบบตู้สาขาโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วยให้หน่วยงานสามารถใช้งานโทรศัพท์เสมือนมีตู้ PABX เป็นของตนเอง มีระบบเสียงตอบรับและหมายเลขภายใน ทำให้การติดต่อและประสานงานภายในองค์กร หรือการติดต่อประสานงานไปยังสาขาอื่นๆ สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และประหยัดค่าใช้จ่าย   การใช้ระบบ Cloud PBX เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลลำปางในการรับแจ้งการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านคอลเซ็นเตอร์ได้มากกว่า 10 คู่สาย ส่งผลให้ประชากรในท้องที่ได้เข้าถึงระบบจองฉีดวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาลได้รวดเร็วและทั่วถึง   โดยโปรแกรมของโรงพยาบาลจะบันทึกข้อมูลการจองเก็บเข้าฐานข้อมูลกลางที่ Cloud GDCC ของ NT และเชื่อมโยงกับบริการสื่อสารอื่นๆ ที่ NT ได้สนับสนุน  ได้แก่ บริการระบบ SMS ส่งข้อความแจ้งกำหนดนัดฉีดวัคซีน   บริการระบบ WiFi เคลื่อนที่ผ่านซิม my เพื่อโรงพยาบาลสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ และบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนเข้าสู่ระบบหมอพร้อมได้ทันที

สำหรับพื้นที่ภาคกลาง  NT ได้สนับสนุนระบบโทรศัพท์ ที่อำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยโควิด-19  ได้แก่ ระบบโทรศัพท์ VDO Phone ใช้งานที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม (เมืองทองธานี) และระบบโทรศัพท์ Business Fixed line ที่โรงพยาบาลนครปฐม  รวมถึงสนับสนุนโรงพยาบาลปิยะเวท ด้วยการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตให้กับระบบเชื่อมโยงข้อมูลบน Server Cloud และ Data Center ของ NT รองรับการจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายระบบ Cloud PBX ช่วยให้ระบบการจองฉีดวัคซีนของประชาชนมีเสถียรภาพ และ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้  NT ยังเดินหน้าสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อื่นๆ ให้มีระบบการสื่อสารเพื่อรองรับข้อมูลประชาชนจำนวนมาก  พร้อมเชื่อมโยงสู่ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยก่อนหน้านี้ได้สนับสนุน ซิม my ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดและโทรฟรี 6 เดือน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน  ตลอดจนสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ต 4G, WiFi, โทรศัพท์ IP Phone รวมถึงกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับใช้งานในโรงพยาบาลสนาม  รถพยาบาล  และ โรงแรม ที่เป็นสถานที่กักตัวทางเลือกในจังหวัดต่าง ๆ ด้วย