PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชุมข้อราชการต่างๆร่วมกัน

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 6 / 2564 ณ ศาลาประชาคม อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาโดยมี นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านต่างๆเข้าร่วมประชุม เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆร่วมกันโดยพร้อมเพรียง

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์