PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพีชและสิ่งปฎิกุลกีดขวางทางน้ำเขตพื้นที่ ณ ตำบลโรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา พัฒนากำจัดวัชพืชและสิ่งปฎิกูลกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมการเกิดอุอุทุกภัยในช่วงฤดูฝนและรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ พร้อมทั้งสนองนโยบายของ ศอญ.จอส.พระราชทาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุทิน นวลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเป็นประธาน และมีหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆพร้อมทั้งส่วนที่เกี่ยวเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์